بایگانی برچسب: تعریف حق توکیل و تعدد وکیل

توکیل وکالت و تعدد وکیل

توکیل

تعدد وکیل در پرونده به چه معناست؟ آیا می توان برای یک پرونده چند وکیل دادگستری اختیار و استخدام کرد؟ مطابق قانون مدنی ایران هرگاه برای انجام کاری دو یا چند وکیل انتخاب شده باشند انجام آن به‌ تنهایی صحیح نیست. مگر اینکه استقلال هر وکیل تصریح شده باشد که به‌ صورت تنهایی می‌ تواند […]