بایگانی برچسب: تعریف استدلال منطقی

استدلال منطقی

اشتباه در استدلال منطقی وکیل

استدلال منطقی منطق صوری منطق صوری شاخه‌ای از علم منطق می‌باشد که راه‌کار، مسیر، نوع آرایش و نیازسنجی صحیح برای اندیشیدن در خصوص مسائل و پاسخگویی به مسائل را نشان می دهد و شخص تصمیم گیرنده با توسل به این راه‌کارها می‌تواند اثرات خطای شناختی ذهن یا اشتباهات را کاسته و معیاری برای سنجش درستی […]