بایگانی برچسب: تعریف احراز شرایط ضابط دادگستری

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری

شرایظ ضابط قضایی

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون […]