بایگانی برچسب: تحقیقات ظابطین در موارد تردید

ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش […]