بایگانی برچسب: انواع وکیل

وکالت و انواع آن

وکالت و انواع آن در شغل وکیل چیست ؟ ‌قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به‌موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.» البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد، اما […]