بایگانی برچسب: انواع قصور پزشکی

ساده خوان ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 495 قانون مجازات اسلامی قصور پزشکی به چه معناست؟ در تعریف رسمی، قصور پزشکی به معنی کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی است که باید به عمل آید.. هنگامی‌که قصوری در درمان صورت گرفته است به کجا شکایت کنیم؟ در کشور ایران فقط یک مرجع واحد برای رسیدگی به شکایات دندان‌پزشکی وجود […]