بایگانی برچسب: الغا قرار تعلیق اجرای مجازات شرایط

ساده خوان حقوق جزا – ماده 50

ماده 50 قانون مجازات

ساده خوان ماده 5۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم برای بار دوم در مدت تعلیق اجرای مجازات، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قرار تعلیق را ملغی و مجازات را اجرا می‌کند. متن ماده 5۰ قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 5۰ قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…