بایگانی برچسب: الزامات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 قانون مجازات

مجرم از تاریخ وقوع جرم تا زمانی که ۱۵-۱۰-۷-۵ و ۳ سال بوده تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدامی تعقیب یا تحقیق قضایی مدت ۱۵-۱۰-۷-۵ و ۳ سال گذشته باشد.