بایگانی برچسب: اقدام وکیل علیه موکل سابق

نظریه مشورتی درباره اقدام وکیل دادگستری علیه موکل سابق

بر اساس نظریه مشورتی اقدام وکیل علیه موکل سابق خود در صورتی است که اقدام در موضوع واحد صورت گرفته باشد.