بایگانی برچسب: افشای اطلاعات توسط ظابطین

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری

افشای اطلاعات ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.