بایگانی برچسب: اعلام مراتب توسط ظابطین در غیر مشهود

ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام […]