بایگانی برچسب: اعتبار اظهارات ناظر و شاهد جرم در تعقیب مجرم

ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات

ماده 65 قانون دادرسی کیفری

ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، درصورتي‌ كه قراين و اماراتي مبتني‌ بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قراين و امارات ديگري براي […]