بایگانی برچسب: اثر عفو

ماده 98 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 98

عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.