ساده خوان ماده 90 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 90

ساده خوان ماده 90 قانون مجازات اسلامی

تجدید نظر در مجازات طفل یا نوجوان
مطابق ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه با توجه به گزارش وضعیت طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت میتواند

یک بار در رای خود تجدید نظر نموده و مجازات طفل یا نوجوان را تا یک سوم کاهش بدهد یا به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ، طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تسلیم گردد.

تجدید نظر در رای دادگاه در صورتی است که طفل یا نوجوان یک پنجم از مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد

رای دادگاه در خصوص تجدید نظر در رای قطعی میباشد و رای دادگاه در خصوص تجدید نظر در حکم و کاهش تا یک سوم مدت مجازات یا تبدیل مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت

به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی مانع اعمال مقررات مربوط به آزادی مشروط یا سایر مقررات مربوط به تخفیف قانونی نمیباشد.

تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد.
ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند

حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال

یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

متن ماده 90 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *