ساده خوان ماده 89 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 89 قانون مجازات اسلامی

۸۹ اقدام تامینی افراد ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی
مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم تعزیری ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی داشته باشد به ترتیب مورد تادیب و تربیت قرار مبگیرد
اگر جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ باشد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله به مدت ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود
اگر جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۴ باشد دادگاه نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را به مدت ۱ تا ۳ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری مینماید
اگر جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۵ باشد دادگاه نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را به مدت ۳ ماه تا ۱ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری نموده یا او را به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال ملزم و یا او را بین ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت محکوم به انجام خدمت عمومی رایگان مینماید .
اگر جرم دارای مجازات تعزیری درجه ۶ باشد دادگاه نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را به پرداخت جزای نقدی از ۱ تا ۱۰ میلیون ریال ملزم و یا او را بین ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت محکوم به انجام خدمت عمومی رایگان مینماید .
مطابق تبصره یک ماده ۸۹ ساعاتی که خدمت عمومی توسط طفل یا نوجوان انجام میشود نباید از چهار ساعت در روز بیشتر باشد .

اگر جرم دارای مجازات درجه ۷ باشد دادگاه نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را به پرداخت جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال محکوم مینماید

اگر جرم دارای مجازات درجه ۸ باشد دادگاه نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را به پرداخت جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال محکوم مینماید .
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه میتواند با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت متهم به جای محکومیت به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی طفل یا نوجوان را ملزم نماید به مدت ۳ ماه تا ۵ سال و در دو روز آخر هفته در کانون اصلاح و تربیت باشد یا به مدت ۳ ماه تا ۵ سال در ساعاتی که دادگاه معین میکند در منزل اقامت کند

متن ماده 89 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *