ساده خوان ماده 83 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 83

ساده خوان ماده 83 قانون مجازات اسلامی

دوره مراقبت یکی از مجازاتهای جایگزین حبس میباشد که مطابق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دوره ای است که در طی مدت زمان اجرای آن فرد محکوم به دوره مراقبت با حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند از دستورات تعویق مراقبتی موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی (شامل حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ، درمان بیماری یا ترک اعتیاد ، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ، خودداری از تصدی کلیه یا برخی وسایل نقلیه موتوری ، خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن ، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاصی از قبیل بزه دیده که دادگاه تشخیص دهد و یا گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یاد گیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی مذهبی ، تحصیلی یا ورزشی ) و به ترتیب زیر محکوم میشود.
در جرايمی که مجازات قانونی آن تا ۳ ماه حبس است به مدت تا ۶ ماه به مجازات دوره مراقبت و جایگزین حبس محکوم میگردد . جرایم مجازات تعزیری درجه هشت
در جرايمی که مجازات قانونی آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس میباشد به مدت ۶ ماه تا یک سال به مجازات دوره مراقبت و جایگزین از حبس محکوم میشوند
در جرايمی که نوع و میزان مجازات قانونی آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است به مجازات ۶ ماه تا ۱ سال دوره مراقبت و جایگزین از حبس محکوم میشوند
تعزیر منصوص شرعی مجازاتی است که نامش در شرع آمده اما میزان مجازاتش در شرع نیامده است.
تعزیر غیر منصوص شرعی مجازاتی است که نه نامش در شرع آمده و نه میزان مجازاتش.
نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود
در جرايمی که مجازات قانونی آن بیش از ۶ ماه تا یک سال است به مجازات ۱ سال تا ۲ سال دوره مراقبت و جایگزین از حبس محکوم میشوند
در جرايمی که مجازات قانونی آن بیش از ۱ سال تا ۲ سال است به مجازات ۲ سال تا ۴ سال دوره مراقبت و جایگزین از حبس محکوم میشوند
در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن بیش از یک سال حبس است به مجازات ۲ سال تا ۴ سال دوره مراقبت و جایگزین از حبس محکوم میگردد

متن ماده 83 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *