ساده خوان ماده 57 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 57 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند در جرائمی که مجازات آن درجه ۶،۵ و ۷ میباشد مشروط بر شرایط زیر محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرار بدهد.
۱-شاکی گذشت نماید.
۲-محکوم تامین مناسب بسپارد.
۳-محکوم متعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، حرفه آموزی شود یا متعهد به مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا متعهد به درمان اعتیاد یا بیماری گردد.
۴- تعهد محکوم بر فرایند اصلاح مبیماری حکوم که در جبران خسارت وارد بر بزهدیده موثر باشد
۵-رضایت محکوم برای اینکه تحت نظام نیمه آزادی قرار بگیرد اخذ شود.
همچنین مطابق قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ غیر از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، محکوم نیز در صورتی که شرایط نظام نیمه آزادی را داشته باشد میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست صدور حکم نیمه آزادی را درخواست نماید و دادگاه موظف به رسیدگی میباشد .
تعویق صدور حکم هم با دادگاه صادر کننده حکم میباشد.
تعلیق اجرای مجازات با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد.
استفاده از شیوه نیمه آزادی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی.
تعلیق اجرای مجازات با دادگاه ( دادگاه صادر کننده حکم بدوی یا تجدید نظر) است.

متن ماده 57 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *