ساده خوان حقوق جزا – ماده 54

ساده خوان ماده 54 قانون مجازات اسلامی

هرگاه مجرم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب یکی از جرائم عمدی مستوجب حد، عمدی مستوجب قصاص، عمدی مستوجب دیه و جرم عمدی مستوجب تعزیر درجه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ شود، پس از قطعیت حکم، دادگاه طبق تعریف فرهنگ فارسی معین دادگاه در معانی:1 – محل دادرسی. 2 – اداره‌ای دادگستری که به دادخواست‌ها رسیدگی می‌شود، محکمه، عدالت‌خانه اعمال زیر را انجام می‌دهد:
– قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو می‌نماید.
– دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌نماید.
– مراتب لغو تعلیق و اجرای حکم معلق را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات اعلام می‌نماید.
– ضمانت اجرای فوق مستلزم اعلام مراتب به مجرم می‌باشد و بدین منظور قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ اعلام می‌دارد.
– دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌نماید که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر از درجه ۱ تا ۷ شود علاوه بر مجازات این جرائم، حکمی که مجازات آن تعلیق شده است نیز اجرائی می‌گردد.

متن ماده 54 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *