ساده خوان ماده 505 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 505 قانون مجازات اسلامی

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387

ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از
شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره 2- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 4- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5- منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه‌ای از قبیل تصادم‌، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6- منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
آئين‌ نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث مصوب 28 /12 /1347
ماده 1ـ در قراردادهاي‌ بيمه‌ اي‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ منعقد مي‌ گردد بايد مسئوليت‌ مدني‌ دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ ترتيب‌ مذكور دراين‌ آئين‌ نامه‌ بيمه‌ شود
ماده 2ـ منظور از وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ هر نوع‌ وسيله‌ اي‌ است‌ كه‌ با قدرت‌ موتوري‌ زميني‌ ياريل‌ حركت‌ نمايد
ماده 3ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدني‌ مذكور در ماده‌ يك‌ قانون‌ تامين‌ و جبران‌ هزينه‌ معالجه‌ صدمات‌ بدني‌ و يا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگي‌ و همچنين‌ جبران‌ زيان‌ هاي‌ نقص‌ عضو از كارافتادگي‌ دائم‌ و مطلق‌ يا نسبي‌، يا فوت‌ ناشي‌ از حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ براي‌ اشخاص‌ ثالث‌ است
ماده 4ـ جبران‌ خسارت‌ مالي‌ عبارتست‌ از تامين‌ و جبران‌ زيان‌ هاي‌ مستقيمي‌ كه‌ در اثر حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ به‌ اموال‌ و اشياء تحت‌ مالكيت‌ يا تصرف‌ قانوني‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌ شود

متن ماده 505 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *