ساده خوان ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.
ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.
تبصره – ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.
رأی شماره 619 ـ 1376.8.6
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که
در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین‌نشده باشد. در ماده 442 قانون
مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن
باقی بماند، دیه معین شده است‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین
مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید
نظر مرکز استان‌صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در‌موارد
مشابه لازم الاتباع است .

متن ماده 448 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *