ساده خوان ماده 393 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 393 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
1-منظور از شرایط عمومی قصاص همان شرایط مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد:
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
2- در توضیح بند الف ماده فوق میتوان گفت جنایت بر عضو طرف راست مجنی علیه موجب قصاص عضو طرف راست جانی و جنایت بر عضو طرف چپ مجنی علیه موجب قصاص عضو طرف چپ مجنی علیه خواهد شد
3-درجهت تاکید بر بند ب ماده 394 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد:
ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی
رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
4-عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته است مانند عضو فلج و در غیر این صورت عضو سالم محسوب میشود هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد
5-در مورد شرط مقرر در بند ث میتوان به ماده 399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که مقرر میدارد:
ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی
اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

متن ماده 393 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *