ساده خوان ماده 380 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 380 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
الف: شرایطی که در خصوص دفاع مشروع حمله یا تجاوز میباید داشته باشد :
1-تهاجم فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد
2-تهاجم غیر عادلانه و برخلاف حق باشد
ب:شرایطی که در خصوص دفاع مشروع ،عمل دفاعی میباید داشته باشد :
1-دفاع ضرورت داشته باشد و دفع خطر به طریق دیگری جز دفاع ممکن نباشد
2-دفاع متناسب با حمله باشد و بیش از حد ضرورت نباشد
3-دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
4-امکان توسل به قوای دولتی برای دفع تهاجم وجود نداشته باشد

متن ماده 380 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *