ساده خوان ماده 375 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 375 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
1-اکراه به معنای وادارکردن دیگری بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه وادارکردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد
2-انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده :
الف: اگر اکراه شونده شخص عاقل وبالغ باشد در این صورت اکراه مجوزی برای قتل نبوده و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل به قصاص نفس محکوم میشود
ب:اگر اکراه شونده صغیر غیرممیز یا مجنون باشد اکراه محقق شده و طبق تبصره 1 ماده فوق اکراه شونده به قصاص محکوم میشود
ج:اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد بر هیچ کدام از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص ثابت نمیشود و طبق تبصره 2 ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار میشود .
د:اگر اکراه شونده شخص بالغی باشد که توسط مجنون یا طفل اکراه شده حکم مذکور در ماده 375 قانون مجازات اسلامی اعمال میگردد.

متن ماده 375 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *