ساده خوان ماده 366 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 366 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
حکم این ماده را نباید با حکم ماده 370 اشتباه کرد که مقرر میدارد:
ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.
زیرا در ماده 366 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تردید در مرتکبین ومجنی علیهم جنایت وجود دارد اما در ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین مشخص هستند

متن ماده 366 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *