ساده خوان ماده 310 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 310 قانون مجازات اسلامی

1-کافر ذمی به کسی گفته میشود که حکومت اسلامی با وی قراردادی به نام عقد ذمه منعقد میکند و طبق این قرارداد حکومت اسلامی ، امنیت جانی،مالی و ناموس او را بر عهده میگیرد ودر مقابل شخص کافر نیز موظف به پرداخت مالیات ویژه ای به نام جزیه میگردد
2-کافر مستامن بدین صورت تعریف میشود که اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر یا تاجر یا هر عنوان دیگری وارد سرزمینهای اسلامی شود بدون آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد مسلمانان با انعقاد قراردادی به نام امان به وی اجازه ورود به سرزمینهای اسلامی میدهند
3-کافر معاهد هم کافری است که با مسلمانان معاهداتی از قبیل صلح برقرار میکنند
4ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود
5-ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد

متن ماده 310 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *