ساده خوان حقوق جزا – ماده 31

ساده خوان ماده 31 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه رانندگی و ممنوعیت از درخواست مجدد می‌باشد. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و همچنین منع از تصدی وسایل نقلیه موتوری نوعی از مجازات تکمیلی می‌باشد که مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، قاضی اجرای احکام به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دستور ابطال گواهینامه رانندگی محکوم را صادر و معاونت راهنمایی و رانندگی نیز نتیجه مراتب ابطال را به اجرای احکام اعلام می‌نماید.
چنانچه محکوم ‌به منع از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری در هر نقطه از کشور مبادرت به رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه موتوری نماید، نیروی انتظامی مراتب را جهت تصمیم مقتضی به مرجع اجرای حکم اعلام می‌نماید.
از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴:
ماده 1 بند 2:
ابطال گواهينامه: سلب اعتبار قانوني گواهينامه رانندگي.
از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 08/12/1389:
ماده 7 ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده هم‌زمان با صدور قبض جريمه به‌صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار می‌نماید:
1 ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت شش‌صد هزار (000 /600) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد می‌شود.
2 ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نه‌صد هزار (000 /900) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد می‌گردد.
3 ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال می‌گردد و بعد از يك‌ سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت یک‌میلیون و پانصد هزار(1.500.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد.
تبصره 1 ـ به‌استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بیست‌وچهار ساعت صرفاً یک‌بار نمره منفي محاسبه می‌شود.
تبصره 2 ـ درصورتی‌که متخلف به مدت شش‌ ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي (1) و (2) و يك‌ سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هیچ‌یک از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره‌های منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر می‌گردد و تخلفات بعدي وي به‌عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.
تبصره 3 ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت‌وضعیت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به‌تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره 4 ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي می‌کنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم می‌شوند.
تبصره 5 ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به‌موجب قانون ممكن است.
تبصره 6 ـ آئین‌نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد

متن ماده 31 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *