ساده خوان ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم علیه مهدور الدم چه مجازاتی دارد؟

در توضیح بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی میتوان گفت اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم حدی مهدورالدم باشد ،ارتکاب جنایت علیه او موجب ثبوت قصاص یا دیه نخواهد بود.
ارتکاب جنایت بر عضو مهدور الدم چگونه است؟

در توضیح بند ب نیز باید ارتکاب جنایت بر عضو به میزان مجنی علیه باشد . لذا اگر جنایت ارتکابی کمتر یا به میزان استحقاق مجنی علیه باشد قصاص و دیه ثابت نشده و مرتکب به تعزیر مقرر در ماده 614 تعزیرات محکوم خواهد شد.
تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟
در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد
3-ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

مهدور الدم بودن مرد و زن زناکار در قبال چه کسی است ؟

با توجه به بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه ، مهدور الدم خاص هستند و صرفا در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است نه در برابر عام.

متن ماده 302 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *