ساده خوان حقوق جزا – ماده 3

ساده خوان ماده 3 قانون مجازات اسلامی

فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده ۳- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی (منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد) که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران که شامل مرز سرزمینی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
1-مرز سرزمینی به این معنی که قوانین جزایی در قلمرو داخلی یک سرزمین اعم از قلمرو هوایی، دریایی و زمینی حاکمیت دارد و هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی داخل این قلمرو مرتکب جرم شوند طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شوند.
مثال: در مورد جرم مرکبی که یک عنصر آن در ایران و عنصر دیگر در خارج از ایران محقق شود مثلاً در جرم کلاه‌برداری، توسل به وسایل متقلبانه در ایران و بردن مال در خارج از ایران اتفاق بیفتد یا در مثالی دیگر فردی در خطوط مرزی ایران تیراندازی کند و تیر به فرد دیگری خارج از مرز ایران اصابت و منجر به قتل وی شود، در این موارد جرائم مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران هستند.
استثناء اصل سرزمینی: مصونیت سیاسی نمایندگان دیپلماتیک استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است چراکه اگر نماینده سیاسی در داخل قلمرو ایران مرتکب جرمی شود از محاکمه و مجازات مصون است همچنین مصونیت کنسولی نیز که ناظر بر روابط اداری دولت‌هاست مانند امور مربوط به احوال شخصیه که در این موارد هم در صورت عدم تعارض با قوانین کشور پذیرنده طبق قانون دولت متبوعه فرد عمل می‌شود.

متن ماده 3 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *