ساده خوان ماده 299 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 299 قانون مجازات اسلامی

در توضیح این ماده میتوان گفت مرتکب ضربه های متعددی به قربانی وارد میکند و از این ضربه های متعدد جنایات متعدد و در نتیجه قتل مجنی علیه حاصل میشود در این حالت چنانچه قتل منتسب به تعریف جنایات عمدی باشد ،قصاص نفس ثابت میشود و قصاص مرتکب به این صورت خواهد بود که اگر برخی از جنایت ها موجب قتل و برخی در وقوع قتل بیتاثیر باشند مرتکب به بیش از یک مجازات محکوم میشود به طوری که قبل از قصاص نفس نسبت به جنایات ارتکابی ،حسب مورد به قصاص یا دیه آن جنایات نیز محکوم میگردد.

متن ماده 299 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *