ساده خوان ماده 267 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 267 قانون مجازات اسلامی

1-ربودن به معنای انتقال مال از جایی به جای دیگر است لذا سرقت در مورد اموال غیر منقول به جهت اینکه غیر قابل نقل و انتقال مکانی است قابل تحقق نمیباشد.
2-براساس قانون مدنی مال باید 4 ویژگی داشته باشد:
-مال باید منفعت عقلایی داشته باشد، یعنی سودمند باشد و باید از نظر عقل، مال، ارزش و منفعت داشته باشد
-مال باید بتواند یک نیاز مادی یا معنوی را بر طرف کند، یعنی یا باید این قابلیت را داشته باشد، که بتواند یکی از نیازهای فیزیکی انسان و یا یکی از نیازهای روحی و روانی او را بر طرف سازد.
-مال باید قابلیت به مالکیت در آمدن داشته باشد، یعنی بتواند به شخص معینی اختصاص یابد و حق مالکیت را ایجاد کند.
-مال باید مشروع باشد. مشروع بودن مال به این معنا است که معامله آن نباید از لحاظ شرعی و قانونی، ممنوع و نامشروع باشد؛
3-متعلق به غیر بودن هم به این معناست که مال ربوده شده در مالکیت دیگری باشد

متن ماده 267 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *