ساده خوان ماده 261 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 261 قانون مجازات اسلامی

1-تصدیق ذکر شده در بند الف خود به منزله اقرار به صحت انتساب زنا یا لواط است که با تحقق شرایط اقرار ،موجب ثبوت حد زنا یا لواط بر حسب مورد خواهد بود.
2-در مورد بند ب ماده 261 ،نصاب شهادت باید شرعی باشد و الا طبق ماده 200 شهود به حد قذف محکوم میشوند
ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
3- لعان در لغت به معنای یکدیگر را نفرین کردن است و در اصطلاح نوعی سوگند است که در حقوق اسلام ، در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائمی خود دهد ، یا طفل متولد از او را از خود نفی کند در مورد لعان ، زن و شوهر نزد حاکم حاضر می شوند و شوهر چهار بار به صیغه مخصوص به زبان عربی سوگند یاد می کند که راست می گوید و بار پنجم می گوید لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم ؛ آن گاه زن چهار بار سوگند می خورد که مرد دروغ می گوید و سپس می گوید خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد و با انجام این تشریفات لعان تحقق می یابد

متن ماده 261 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *