ساده خوان ماده 260 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 260 قانون مجازات اسلامی

1-حدقذف متوفی جرم محسوب و ورثه وی شاکی خصوصی است.
2-حد قذف همانند حق قصاص به همسر متوفی به ارث نمیرسد.
3-درخواست اجرای حد قذف توسط یکی از وراث کافی است و نیاز به توافق همگی نیست اما برای عفو قاذف توافق همه وراث برای گذشت لازم است.

متن ماده 260 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *