ساده خوان ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 25 قانون مجازات اسلامی

سوء پیشینه چیست ؟

سوء پیشینه کیفری وضعیتی است که مطابق آن شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شده و مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و حکم بر مجازات کیفری وی صادر شده است.

 صرف بازداشت در بازداشتگاه یا زندان از موارد سوء پیشینه نیست.

چه مجازاتی شامل مجازات تبعی و سوء پیشینه است؟

۱- جرم عمدی واقع شود (جرم عمدی حالتی است که مجرم هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ حاصل از آن را دارد).

نکته :مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی  محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است

تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی

مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه عمل ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

منظور از حکم قطعی کیفری در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟

حکم قطعی حکمی است که قابل اعتراض از طریق واخواهی و تجدیدنظر نباشد و یا حکمی است که در ابتدا قطعی نبوده لیکن با گذشت فرصت زمان اعتراض به رأی، این حکم قطعی شده است.

منظور از مرور زمان در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به‌موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی و شکایت شنیده نمی‫‌شود.

مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شخص در چه مدت زمان هایی به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي ‌محروم میگردد؟

الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلی

مجازاتهای بدنی مصرح در قانون مجازات اسلامی

در نظام کیفری ایران مجازاتهای بدنی محدود ومنحصر به سه نوع مجازات سالب حیات ( اعدام – قصاص – رجم ) و مجازات قطع عضو و مجازات تازیانه است.

حبس ابد چیست ؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 دی ماه سال 98 در خصوص حبس ابد قانون تصویب کردند که تمامی حبس های ابد غیر حدی به حبس بین 25 تا 30 سال تغییر کند.

ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفي بلد (تبعید) و حبس تا درجه چهار

منظور از حبس درجه چهار چند سال حبس است ؟

منظور حبس بیش از 5 سال می باشد.

قطع عضو در چه جرائمی اعمال میگردد؟

قطع عضو در خصوص برخی جرایم حدی اعمال میگردد و نحوه محکومیت ، اجرا وحدود قطع عضو مثل دست تابع مقررات خاص جرم می باشد مانند مجازات سرقت و مجازات محاربه که از  جرایم حق الهی محسوب میگردند.

قصاص عضو در برابر چه چیزی اجرا میشود؟

قصاص عضو در برابر جنایتی برعضو اجرا میگردد به طوری که دقیقا همان جنایتی که جانی بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد کرده وی بر عضو جانی وارد میکند و همچنین مجازات قصاص حق الناس وقابل گذشت میباشد.

پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي

شلاق حدی چیست ؟

قانون گذار میزان مجازات حدی را از قرآن اقتباس کرده است و مقدار آن مطابق با فرموده های قرآن است مانند مجازات شرب خمر که میزان آن ۸۰ ضربه تازیانه است که قاضی نمیتواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم یا زیاد کند.
قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج یاحبس بیش از دو تا پنج سال.

تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱:

در غير موارد فوق مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.

تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱:

در جرايم قابل گذشت درصورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

منظور از جرم قابل گذشت در ماده ۲۵ قانون مجازات

جرمی که با شکایت شاکی یا متضرر آغاز گردد و با گذشت شاکی نیز رسیدگی متوقف گردد جرم قابل گذشت می باشد.

تعریف جامع جرایم قابل گذشت

تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱:

در عفو(بخشش) و آزادي مشروط اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي ۷، ۳ و ۲ سال از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود و محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

منظور از آزادی مشروط در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

متن ماده 25 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *