ساده خوان حقوق جزا – ماده 24

ساده خوان ماده 24 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، اگر شخصی که به مجازات تکمیلی محکوم شده است در طی اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم دادگاه را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند.
لغو مجازات تکمیلی به این صورت است که بعد از گذشتن نصف مدت مجازات تکمیلی، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو مجازات تكميلي وي اقدام كند.
کاهش مجازات تکمیلی به این صورت است که بعد از گذشتن نصف مدت مجازات تکمیلی، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم مثل پشیمانی و ترک جرم، نسبت به کاهش مجازات تكميلي وي اقدام كند.
مجازات تکمیلی یعنی چه؟
مجازات تکمیلی و تبعی، گونه‌ای از مجازات هستند که به‌غیراز مجازات اصلی بر فرد تحمیل می‌شوند در مورد مجازات تکمیلی، دادگاه مخیر (صاحب‌اختیار) است که فرد را به مجازات تکمیلی محکوم کند.
مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری چیست؟
1.مجازات تکمیلی اجباری:
آن دسته از مجازات اجباری که قاضی مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، آن‌ها را نیز لحاظ نماید، مثل ضبط اشیاء تحصیل کننده از جرم که دادگاه مکلف است نسبت به اخذ مال از بزهکار و رد آن به‌حکم قانون به صاحب آن و یا مصادره آن اقدام کند. (بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی)
2.مجازات تکمیلی اختیاری:
مجازات تکمیلی اختیاری، برخلاف تکمیلی اجباری بستگی به اختیار و صلاحدید دادگاه دارد. به‌علاوه محکومیت مجازات تکمیلی هم مانند مجازات اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات است و قاضی باید در این خصوص مستدل رفتار نماید.
مجازات تکمیلی تبعید چیست؟
تبعیدگاه به‌عنوان کیفر و گاه به‌عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. هرگاه تبعید با توجه به اهداف مجازات و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج‌آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب و هرگاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.
مجازات تکمیلی اشخاص حقوقی چیست؟
ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی
اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) این ماده منحل می‎شود تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
مجازات تکمیلی در چه جرائمی قابل‌اعمال است؟

متن ماده 24 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *