ساده خوان ماده 225 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 225 قانون مجازات اسلامی

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.

درصورت عدم امکان اجرای رجم

با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

1- معنای محصن در فرهنگ معین به این شکل توصیف شده است: مردی که ازدواج کرده باشد، مرد زن دار
2-معنای محصنه در فرهنگ فارسی به این شکل توصیف شده است: زن شوهردار
3- رجم در دانشنامه اسلامی اینگونه تعریف شده است: رجم به فتح راء یکی از حدود الهی به معنای سنگسار کردن است

متن ماده 225 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *