ساده خوان ماده 214 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 214 قانون مجازات اسلامی

1- اگر عین مال موجـود باشـد بـراي اسـترداد احتیاجی به تقدیم دادخواست نیست اما اگر عین از بین رفته باشد و یا به هر نحوي امکان دسترسی به آن نباشد براي مطالبه قیمـت بایـد
دادخواست تقدیم گردد
2- منظور از قیمت ، قیمت یوم الادا میباشد.
3- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
4- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- درصورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

متن ماده 214 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *