ساده خوان ماده 209 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 209 قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. در صورت تعذر از اقامۀ بینه (شهادت) برای مدعی خصوصی:
در دعاوی مالی مانند دیه جنایات، دعاوی‌ای که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه وی می‌تواند با: یک شاهد مرد و سوگند یا دو شاهد زن و سوگند؛ ادعای خود را از جنبۀ مالی اثبات کند.
در دعاوی غیر مالی؛ در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق‌ا‌لناس سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

متن ماده 209 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *