ساده خوان ماده 181 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 181 قانون مجازات اسلامی

1-گناهان کبیره، به معنای گناهان بزرگ، گناهانی‌اند که در قرآن و احادیث برای انجام آنها وعده دوزخ داده شده‌ است کسی که گناه کبیره از او سر زده، اگر توبه نکند، فاسق است
2-اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش، دارای تعریف خاص خود از حیث شرعی و قانونی است و به هر نوع ضعف اخلاقی و یا عدم رعایت بعضی از شئونات اخلاقی اطلاق نمی‌گردد.
مستندات بند 4 ماده 2 و ماده 15 قانون گزینش
مرجع صدور : شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای نهایی: 1392/02/07 شماره رای نهایی: 9209970900900286
رای بدوی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ثبت به شماره … دفتر شعبه نهم و همچنین مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 3/2/1392 از طرفین، نظر به این‌که شاکی از ادامه خدمت در اداره متبوع از سوی گزینش به استناد بند 4 ماده 2 قانون گزینش باز داشته شده است و اعلام داشته که به لحاظ شکایت یکی از اولیای دانش آموزان پرونده در گزینش مطرح گردیده است. در حالی که به موجب نامه ارائه شده منعکسه در پرونده، شخص مربوطه اعلام داشته به لحاظ سوء ظن موجود در پرونده هیچ گونه شکایتی از شاکی نداشته و رفع مشکل شود. علیهذا نظر به این‌که اولاً، به موجب گزارش مأمورین تحقیق هسته گزینش، منعکس در صفحه … پرونده استنادی، بیانگر مذهبی بودن، رفتار خوب و از نظر اعتقادی، عامل به فرائض دینی بودن وی است و گواهی صادره از مدیران مدارس محل اشتغال شاکی نیز مؤید رضایت از عملکرد وی می‌باشد، در حالی که گزینش در نظریه معترض‌عنه اعلام داشته به استناد بند 4 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت وی را احراز ننموده، در حالی که اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق (بند 4 ماده 2 قانون گزینش) دارای تعریف خاص خود (از حیث شرعی و قانونی) است و به هر نوع ضعف اخلاقی و یا عدم رعایت بعضی از شئونات اخلاقی اطلاقی نمی‌گردد و بلکه ناظر بر مواردی است که فردی در ارتکاب گناهان و اعمال ضد اخلاقی و یا غیر شرعی و شنیع اصرار داشته و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای اعمال مذکور تکرار نموده و تظاهر نماید و به این امر مشهور باشد، در حالی که در این خصوص و در مورد شاکی چنین امری متصور نبوده و محتویات پرونده بیانگر عدم وجود دلایل و مدارک مثبته در موردی وی می‌باشد. علیهذا چون تصمیم معترض‌عنه مخدوش بوده و رعایت مفاد ماده 15 قانون گزینش در مورد تکمیل پرونده وی که از قواعد آمره و اصول رسیدگی گزینش از مراجع شبه قضایی می‌باشد، رعایت نگردیده و عدم رعایت تشریفات قانونی در مراجع مذکور به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، موجبات شکایت برای شاکی در دیوان را فراهم خواهد نمود، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً‌ به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 15 قانون گزینش، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

متن ماده 181 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *