ساده خوان ماده 173 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 173 قانون مجازات اسلامی

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
نکات ماده:
1-انکار بعد از اقرار یعنی بعد از اقرار دیگر نمیتوان آن را انکار کرد و نمیتوان از اعتراف منصرف شد
2-انکار بعد از اقرار در مواردی که اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار یا قتل است ، شنیده خواهد شد و دادگاه آن را بررسی خواهد کرد . در هر یک از جرائمی که مجازات آنها سنگسار یا حد قتل است ، حتی اگر در حین اجرا مجازات باشد ، اقرار کننده می تواند ، انکار کند . بعد از این انکار مجازات سنگسار یا حد قتل دیگر اجرا نخواهد شد و مجازات دیگری جایگزین آن خواهد شد . به این ترتیب که برای :
زنا و لواط : صد ضربه شلاق
سایر جرائم : حبس تعزیری درجه پنج ، اعمال می شود
3-موارد بطلان اقرار بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی:
انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده اما دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

متن ماده 173 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *