ساده خوان ماده 155 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 155 قانون مجازات اسلامی

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
نکات ماده:
1-جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست اما این امر یک استثنا دارد و آن اینکه اگر تحصیل علم عادتا برای مرتکب جرم وشخصی که ادعای جهل میکند ممکن نباشد یا زمانی که جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب است مثلا در جرایم حدی مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری ، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی هم آگاه باشد البته این موضوع صرفا راجع به جهل موضوعی است وجهل به نوع یا میزان مجازات مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

متن ماده 155 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *