ساده خوان ماده 151 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 151 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
نکات ماده :
اکراه در تمام جرایم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه کننده مجازات میشود یعنی اگر به واسطه اکراه شخصی مرتکب دزدی شود و بعد از انکه دستگیر شد و ثابت کند که تحت تاثیر اکراه همچین کاری را انجام داده و مجبور به سرقت شده است در اینجا شخص اکراه کننده مجازات میشود نه شخص اکراه شده تنها استثنا اکراه در مورد قتل است که هم اکراه کننده و هم شخص اکراه شده مجازات خواهند شد
اکراه در قتل و قصاص:
مطابق با ماده ۳۷۵ از کتابب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
پس اصل بر این است که در اکراه بر قتل هر دو یعنی هم اکراه کننده و هم شخص اکراه شده مجازات میشوند شخص اکراه شده که مرتکب قتل شده است اعدام میگردد و شخص اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد
اکراه در حدود
جرم هایی که در بخش حدود داریم از جمله جرایمی هستند که مجازات ان بطور کامل اجرا میشود حتی اگر مورد گذشت شاکی قرار گیرد باز هم مجازات میشو ند همچنین در در جرایم حدی تخفیف نیز اعمال نمیشود اما در اینجا که بحث بر اکراه میتوانیم مثالی از ان در باب حدود بزنیم بطور مثال اگر دو نفر که علقه زوجیت بین انها نباشد با یکدیگر جماع و نزدیکی کنند مرتکب جرم زنا شده اند و مجازات میگردند اما اگر با اکراه شخصی مجبور به زنا شود شخص اکراه کننده مجازات میشود و شخصی که اکراه شده و با اجبار مجبور به این عمل شنیع شده است مجازات نخواهد شد
اکراه در تعزیرات :
طبق ماده ۶۶۸ قسمت تعزیرات در کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
(هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد)
طبق این ماده تفاوتی ندارد که ان سند یا نوشته به خود شخص متعلق باشد و اگر بصورت امانت نیزبه او داده شده باشد و شخص اکراه کننده از از او بگیرد در این حالت نیز اکراه محقق شده است حتی اگر سند متعلق به خود شخص اکراه کننده باشد باز هم این جرم محقق میشود
اکراه به دو دسته تقسیم میشود اکراه مادی و اکراه معنوی
اکراه مادی به دو دسته تقسیم میشود
اکراه مادی درونی مانند غلبه خواب بر شدت خستگی یعنی به نحوی بر روی جسم او تاثیر میگذارد
اکراه مادی بیرونی شامل اکراهی میشود که علت خارجی داشته باشد مانند اینکه شخصی بر روی سر فردی دیگر اسلحه بگذارد و انرا مجبور به سرقت کند
اکراه معنوی بیرونی مشروط بر غیرقابل تحمل بودن ان میشود و همان اکراه است که بر روح و روان ان شخص تاثیر میگذارد و شخص بر اثر عذاب روحی مجبور به کاری میشود و به نحوی از او سلب اراده میکند
اکراه معنوی درونی مانند غم و خشمگین شدن که باعث میشود شخص بر اثر ان خشم جرمی را انجام دهد که دراین حالت فقط در جرایم تعزیری مجازات او ممکن است تخفیف داده شود.
که در همه ی این موارد شخص اکراه کننده مجازات میشود و شخص اکراه شده مسئولیت کیفری ندارد بجز قتل که هر دو شخص مجازات میگردند

متن ماده 151 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *