ساده خوان ماده 149 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 149 قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفری ندارد.
جنون یکی از عوامل رافع مسولیت کیفری می باشد. یکی از تعاریف جنون درعلم روان پزشکی قطع ارتباط با واقعیت است که به طور مشخص شامل توهم و هذیان می باشد.و در علم حقوق نیز قانون گذار به تعریف جنون نپرداخته است و فقط در ماده 149 ق.م.ا فردی را که دارای اختلالات روانی باشد به نحوی فاقد اراده و قوه تمیز باشد مجنون می داند.قانون گذار مثل سابق برای افرادی که دارای اختلال نسبی شعور و اراده می باشند یا دیگر اختلات روانی هستند تعیین تکلیف نکرده است،فقط در جرایم تعزیری ان هم به اختیار قاضی می تواند موجب تخفیف مجازات شود. از مهم ترین موارد درخواست دفاع جنون و اختلالات روانی در قتل و جرایم مستوجب قصاص می باشد.این در صوتی است در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه تنها افرادی که ماهیت عمل و غیر قانونی بودن عمل خود را درک نمی کند بلکه افرادی که توانایی کنترل اعمال خود را مطابق قانون ندارند از مجازات معاف می باشد.علاوه بر این در رویه بین المللی کیفری،دیگر اختلالات روانی کمتر از جنون موجب تخفیف مجازات می شوند.

متن ماده 149 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *