ساده خوان ماده 139 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 139 قانون مجازات اسلامی

در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
نکات ماده:
1-مقررات مربوط به تکرار جرم ،مشمول تخفیف مجازات هم خواهد بود مگر مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد که در این صورت تخفیف مجازات در تکرار جرم اعمال نخواهد شد.
2-تخفیف مجازات در تکرار جرم از اختیارات دادگاه است و هیچ الزامی برای رعایت آن توسط دادگاه وجود ندارد.

متن ماده 139 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *