ساده خوان ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 137 قانون مجازات اسلامی

هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.
نکات ماده:
1-مقررات این ماده در مورد تکرار جرایم تعزیری درجه یک تا شش میباشد.
2- اگر فردی مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 6 و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه 7 یا 8 شود مقررات مربوط به تکرار جرم رعایت نخواهد شد.
3- مثال بارز در مورد این ماده این است که اگر مجازات جرمی 4 سال حبس باشد تکرار جرم موجب محکومیت وی به حبس بین 4 تا 6 سال خواهد بود.

متن ماده 137 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *