ساده خوان ماده 133 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 133 قانون مجازات اسلامی

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
در تعدد جرایم موجب حد وقصاص فروضی به شرح زیر متصور است:
1:اصل بر این است که در این نوع جرایم مجازاتها جمع میشوند.
2-اگر مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص شود ،اجرای قصاص مقدم خواهد بود مانند موردی که فرد محکوم به قصاص با اقدام به جرم محاربه به اعدام نیز محکوم شود در این حالت اصل اجرای مجازات قصاص است و در صورت گذشت اولیای دم یا منتفی شدن قصاص به هر دلیلی مجازات اعدام راجع به جرم محاربه اجرامیشود.
3-در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ،مجازات حدی اجرا میشود .

متن ماده 133 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *