ساده خوان ماده 128 قانون مجازات اسلامی

ماده 128 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 128 قانون مجازات اسلامی

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
نکات ماده:
1- منظو از فرد نابالغ همان صغیر غیرممیز بوده و برای تعیین صغرسن ،معیار مذکور در ماده 147 این قانون در نظر گرفته میشود
ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی :
سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
2-میباید بین موردی که فرد از نابالغ برای ارتکاب جرم مستند به خود استفاده میکندو موردی که مرتکب در رفتار مجرمانه نابالغ معاونت میکند فرق قائل شد در اولی جرم مستند به بزرگسال است
مثلا فرد بزرگسال توسط یک نابالغ مالی را از حرز بیرون بیاورد اما در مورد دوم نابالغ خود مرتکب جرم شده ولی بزرگسال در رفتار مجرمانه وی معاونت مینماید مانند حالتی که یک بزرگسال میبیند که نابالغی در حال انجام سرقت است اما با تسهیل خروج طفل غیر ممیز و بردن مال از محل توسط طفل ،معاون در جرم شناخته میشود.

متن ماده 128 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *