ساده خوان ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 127 قانون مجازات اسلامی

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود
رأي شماره 673-6/11/1383
رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرایم مذكور در اين موارد، در صورتي كه بزه ¬هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آن ¬ها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرایمي را شامل است كه از آن¬ ها نام برده شده و تداخلي هم بين آن ¬ها وجود ندارد بنابراين، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي¬ گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه¬ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه¬ ها در موارد مشابه لازم ¬الاتباع مي باشد.

متن ماده 127 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *