ساده خوان ماده 123 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 123 قانون مجازات اسلامی

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
نکات ماده:
1-در مرحله تهیه مقدمات بزهکار از مرحله قصد وتصمیم به ارتکاب جرم خارج میشود و برای نزدیک شدن به مقصود خود مقدمات کار را فراهم میکندمثلا برای ارتکاب جرم قتل اسلحه میخرد یا برای ارتکاب جرم سرقت نردبان تهیه میکند اما این قبیل اقدامات همیشه مقدمه ارتکاب جرم نیست چون ممکن است خرید اسلحه برای شکار ویا تهیه کلید برای استفاده شخصی باشد.
2-قصد ارتکاب جرم یا عزم وتصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرایی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.

متن ماده 123 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *