ساده خوان ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 122 قانون مجازات اسلامی

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
نکات ماده:
1-تمامی اقدامات اولیه در مورد تدارک مقدمات ارتکاب جرم قابل تعقیب نیست زیرا مستقلا بر قصد ارتکاب جرم دلالت نمیکند.
2-شروع به جرم در واقع اعمالی است که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به نحوی است که اگر در میانه کار عاملی خارجی ونه انصراف ارادی مرتکب دخالت نکند ،جرم به صورت کامل انجام میشود.
3-برای اینکه با جمع سایر شرایط ،انصراف ارادی باعث رفع مسئولیت مرتکب اعمال اجرایی شود میباید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد وگرنه بعد از ارتکاب جرم احساس ندامت وپشیمانی وتلاش مجرم در صدد جبران عمل خود ، در ماهیت عمل مجرمانه تاثیری نداشته و تنها ممکن است باعث تخفیف مجازات گردد.
4-در شروع به جرم قصد ارتکاب جرم خاص و شروع عملیات اجرایی آن جرم خاص شرط است که به عللی خارج از اراده قصدش معلق میماند پس در جرایم غیر عمد یا جرایمی که از بی احتیاطی و بی مبالاتی حاصل شده است منطقا فرض شروع به جرم مصداق پیدا نمیکند.
5-در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شروع به جرم زمانی جرم محسوب میشدکه در قانون پیش بینی شده باشد رای وحدت رویه شماره 635 -8/4/1378 دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است :
‌(رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات
است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن
مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر
موارد مذکور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده
وقابل مجازات نمی‌باشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت‌منحصراًبه
مجازات همان عمل محکوم خواهد شد)
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،ظاهر ماده 122 چنین است که شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنهاسلب حیات،حبس ابد،قطع عضو،شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 1 تا 5 میباشد ،مصداق داشته وقابل مجازات باشد.
6- حبس تعزیری درجه 4 در بند الف ماده 122 به عنوان مجازات شروع کننده به جرم (حبس بیش از پنج تا ده سال ) است
7-حبس تعزیری درجه 5 در بند ب ماده 122 به عنوان مجازات شروع کننده به جرم (حبس بیش از دو تا پنج سال) است
8- حبس تعزیری درجه شش دربند پ ماده 122 به عنوان مجازات شروع کننده به جرم (حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) است

متن ماده 122 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *