ساده خوان ماده 112 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 112 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ قطع مرور زمان مطلق (؟) بوده و مرور زمان نسبت به تمامی افراد داخل در جرم اعم از مباشر ، شریک و معاون جرم اعم از اینکه تعقیب شده باشند یا نشده باشند و اعم از اینکه تعقیب درباره یکی از آنها شروع شده باشد سرایت نموده و اعمال میگردد
همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم مرور زمان را نسبت به دیگر افراد محکوم در پرونده قطع نموده و شروع مرور زمان نسبت به دبگر محکومان ، تاریخ قطع اجرای مجازات است
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع میشود. قطع مرور زمان 3 اثر دارد:
1.وقتی که مرور زمان به موجب یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قطع شود، مرور زمان جدیدی آغاز میشود که مدت آن همان مدت مرور زمان قبلی است و مدت زمان سپری شده قبل از انقطاع، جزو مرور زمان جدید محاسبه نخواهد شد.
2.انقطاع مرور زمان مطلق و غیرشخصی است یعنی نسبت به همه شرکت کنندگان در ارتکاب بزه – اعم از مباشر و شریک و معاون جرم – موثر است، هرچند که تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخصی ناشناس که به اصطلاح آن را «تعقیب از شخص» مینامند، صورت پذیرفته باشد.
3.انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن به عمل آمده است.

متن ماده 112 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *